รั้วคาวบอย 2 คาน 2 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 2 คาน 2 แผ่นทึบ
#H.CBW42 - รั้วคาวบอย 2 คาน 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

รั้วคาวบอย 3 คาน 1 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 3 คาน 1 แผ่นทึบ
#H.CBW41 - รั้วคาวบอย 3 คาน 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

รั้วคาวบอย 2 คาน 1 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 2 คาน 1 แผ่นทึบ
#H.CBW31 - รั้วคาวบอย 2 คาน 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 115 ซม

รั้ว 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 80 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 100 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วคาวบอย 2 ชั้น

รั้วคาวบอย 2 ชั้น
#H.CB2 - รั้วคาวบอย 2 ชั้น
ความสูงจากพื้นดิน 85 ซม

เหมาะสำหรับ ตกแต่งสวน แบ่งเขตให้เป็นสัดส่วน เน้นสวยงามแบบไม่สูง

รั้วคาวบอย 3 ชั้น

รั้วคาวบอย 3 ชั้น
#H.CB3 - รั้วคาวบอย 3 ชั้น
ความสูงจากพื้นดิน 120 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมที่ แบ่งเขต เน้นตกแต่งให้สวยงาม

รั้วคาวบอย 4 ชั้น

รั้วคาวบอย 4 ชั้น
#H.CB4 - รั้วคาวบอย 4 ชั้น
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เหมาะสำหรับ การแบ่งเขตอย่างชัดเจน เป็นรั้วสูงที่มีลักษณะโปร่ง ไม่ทึบสามารถมองผ่านได้

รั้วเมทัลชีท เสาปูน

รั้วเมทัลชีท เสาปูน
ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้วอัดแรง 4" x 4" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. รั้วสูงพ้นดิน 2.00 เมตร ระยะห่างระหว่างเสา 2.50 เมตร คานเหล็กชุบ 3 คาน

รั้วเมทัลชีท มาตรฐาน

รั้วเมทัลชีท มาตรฐาน
เป็นสีบรอนซ์เงิน มาตรฐาน
ความสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

รั้วเมทัลชีท แผ่นสี

รั้วเมทัลชีท แผ่นสี
มีหลากหลายสีให้เลือก
ความสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น
ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 4 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 3 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 8 เส้น

รั้ว 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วคาวบอย 1 คาน 2 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 1 คาน 2 แผ่นทึบ
#H.CBW32 - รั้วคาวบอย 1 คาน 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 115 ซม

รั้วคาวบอย 3 ชั้น ติดตาข่าย

รั้วคาวบอย 3 ชั้น ติดตาข่าย
#H.CBX3 - รั้วคาวบอย 3 ชั้น ติดตาข่าย
ความสูงจากพื้นดิน 120 ซม

รั้วคาวบอย 4 ชั้น ติดตาข่าย

รั้วคาวบอย 4 ชั้น ติดตาข่าย
#H.CBX4 - รั้วคาวบอย 4 ชั้น ติดตาข่าย
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

รั้วคาวบอย 2 ชั้น มีฐาน

รั้วคาวบอย 2 ชั้น มีฐาน
#H.CBB2 - รั้วคาวบอย 2 ชั้น มีฐาน
ตั้งบนปูนความสูง 85 ซม

รั้วคาวบอย 3 ชั้น มีฐาน

รั้วคาวบอย 3 ชั้น มีฐาน
#H.CBB3 - รั้วคาวบอย 3 ชั้น มีฐาน
ตั้งบนปูนความสูง 120 ซม

รั้วคาวบอย 4 ชั้น มีฐาน

รั้วคาวบอย 4 ชั้น มีฐาน
#H.CBB4 - รั้วคาวบอย 4 ชั้น มีฐาน
ตั้งบนปูนความสูง 150 ซม
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
7 มี.ค. 2566
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
20 ธ.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
23 ก.ย. 2566
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
5 ส.ค. 2565
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
9 พ.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
3 ก.ย. 2566
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
22 เม.ย. 2567
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
31 ม.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี
12 เม.ย. 2565