รั้วคาวบอย 2 คาน 2 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 2 คาน 2 แผ่นทึบ
#H.CBW42 - รั้วคาวบอย 2 คาน 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

รั้วคาวบอย 3 คาน 1 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 3 คาน 1 แผ่นทึบ
#H.CBW41 - รั้วคาวบอย 3 คาน 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

รั้วคาวบอย 2 คาน 1 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 2 คาน 1 แผ่นทึบ
#H.CBW31 - รั้วคาวบอย 2 คาน 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 115 ซม

รั้ว 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 80 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 100 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วคาวบอย 2 ชั้น

รั้วคาวบอย 2 ชั้น
#H.CB2 - รั้วคาวบอย 2 ชั้น
ความสูงจากพื้นดิน 85 ซม

เหมาะสำหรับ ตกแต่งสวน แบ่งเขตให้เป็นสัดส่วน เน้นสวยงามแบบไม่สูง

รั้วคาวบอย 3 ชั้น

รั้วคาวบอย 3 ชั้น
#H.CB3 - รั้วคาวบอย 3 ชั้น
ความสูงจากพื้นดิน 120 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมที่ แบ่งเขต เน้นตกแต่งให้สวยงาม

รั้วคาวบอย 4 ชั้น

รั้วคาวบอย 4 ชั้น
#H.CB4 - รั้วคาวบอย 4 ชั้น
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เหมาะสำหรับ การแบ่งเขตอย่างชัดเจน เป็นรั้วสูงที่มีลักษณะโปร่ง ไม่ทึบสามารถมองผ่านได้

รั้วเมทัลชีท เสาปูน

รั้วเมทัลชีท เสาปูน
ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

เสารั้วอัดแรง 4" x 4" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. รั้วสูงพ้นดิน 2.00 เมตร ระยะห่างระหว่างเสา 2.50 เมตร คานเหล็กชุบ 3 คาน

รั้วเมทัลชีท มาตรฐาน

รั้วเมทัลชีท มาตรฐาน
เป็นสีบรอนซ์เงิน มาตรฐาน
ความสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

รั้วเมทัลชีท แผ่นสี

รั้วเมทัลชีท แผ่นสี
มีหลากหลายสีให้เลือก
ความสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น
ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 4 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 3 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 8 เส้น

รั้ว 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วคาวบอย 1 คาน 2 แผ่นทึบ

รั้วคาวบอย 1 คาน 2 แผ่นทึบ
#H.CBW32 - รั้วคาวบอย 1 คาน 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 115 ซม

รั้วคาวบอย 3 ชั้น ติดตาข่าย

รั้วคาวบอย 3 ชั้น ติดตาข่าย
#H.CBX3 - รั้วคาวบอย 3 ชั้น ติดตาข่าย
ความสูงจากพื้นดิน 120 ซม

รั้วคาวบอย 4 ชั้น ติดตาข่าย

รั้วคาวบอย 4 ชั้น ติดตาข่าย
#H.CBX4 - รั้วคาวบอย 4 ชั้น ติดตาข่าย
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

รั้วคาวบอย 2 ชั้น มีฐาน

รั้วคาวบอย 2 ชั้น มีฐาน
#H.CBB2 - รั้วคาวบอย 2 ชั้น มีฐาน
ตั้งบนปูนความสูง 85 ซม

รั้วคาวบอย 3 ชั้น มีฐาน

รั้วคาวบอย 3 ชั้น มีฐาน
#H.CBB3 - รั้วคาวบอย 3 ชั้น มีฐาน
ตั้งบนปูนความสูง 120 ซม

รั้วคาวบอย 4 ชั้น มีฐาน

รั้วคาวบอย 4 ชั้น มีฐาน
#H.CBB4 - รั้วคาวบอย 4 ชั้น มีฐาน
ตั้งบนปูนความสูง 150 ซม
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
6 ก.ค. 2565
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
25 ธ.ค. 2563
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
24 ม.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
23 ส.ค. 2563
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
9 เม.ย. 2567
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
21 เม.ย. 2564
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
22 พ.ค. 2566
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
21 ธ.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วผสม ในพื้นที่ หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี
14 พ.ค. 2565